Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamětní kniha rodu Štěpánků - textová verze, díl IX.

Seznam literatury

1)      Štěpánek J., st.: Pamětní kniha rodiny Štěpánků v Kloubě zavedena roku 1938, Kloub, 1938-1953

2)      Hora-Hořejš, P.: Toulky českou minulostí, díl I.-VIII.

3)      Macek, V.: Věk Jagellonců v Česchách, díl I. II., 1994, 1997

4)      Vodňany a vodňansko, sborníky 1-7

5)      Kolektiv autorů, Sborníky, 2005, 2010, ČGHSP

6)      Královský Vyšehrad, sborník, díl II.

7)      Sassmann, A.: Kořeny 1,2,3, Karmášek, České Budějovice, 2010

8)      Popis hejtmanství píseckého, 1889

9)      Kolafová, J.: Dějiny města Protivína a přidružených vesnic do roku 1918, 1997

10)  Myšák, M.: Institucionální a soukromé knižní sbírky v bavorovské farnosti od středověku do pol. 18. století, Olomouc, 2008

11)  Vlasák, F.: Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce, Památky archeologické a místopisné, díl II., 1857, Praha

12)  Meraviglia-Crivelli, Rudolf Johann Graf v.: Der böhmische Adel, Nürnberg, 1886

13)  Mysliveček, M.: Erbovník 2, Praha, 1997

14)  Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XI., Prachensko, 2. vydání, 1936

15)  Vavřínek, K.: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2014, Praha, 2011

16)  Ottův slovník naučný

17)  Mostecký, V.: Dějiny královského města Vodňan, díl I., II., 1940

18)  Sommer, J.G.: Topografie království Českého, „Das Königreich Böhmen: bd Prachiner Kreis“, 1840

19)  Schematismy/Kalendáře českého království, 1805, 1829, 1833

20)  Mašek, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díl II., 2010 Praha, Argo

21)  Ruffer, V.: Historie Vyšehradská, Praha, 1861

22)  Bumba, J.: České katastry od 11 do 21. století, Praha, 2007

23)  Khun, K.: Dějiny a kulturní obraz města Chlumec nad Cidlinou, r. 1932

24)  Oficiální webové stránky Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dostupné on-line na: http://www.kkvys.cz

 

Seznam archivních pramenů

1)      Urbář panství Helfenburk a Jinín z r. 1547, SOA Třeboň, Vrchní úřad Český Krumlov

2)      Pozemková kniha panství Helfenburk (konec 16. stol. -1618), SOkA Prachatice

3)      Účty hospodaření na panství Helfenburk (konec 16. stol. – 1620), SOkA Prachatice

4)      Pozemková kniha panství Helfenburk, Netolice, sign. V AU 1a (1568-1618), SOA Třeboň

5)      Pozemková kniha panství Helfenburk, Netolice, sign. V AU 1b (1597-1709), SOA Třeboň

6)      Registra urburní J.M. knížete z Eggenberka, panství netolického, lhenického a helfenburského, obnovené r. 1642, SOA Třeboň

7)      Pozemková kniha rychty javornické 1664-1883, SOA Třeboň

8)      Pozemková kniha Vs Protivín, Dunovice 1700-1850, SOA Třeboň

9)      Pozemková kniha Vs Protivín, Kloub 1714-1881, SOA Třeboň

10)  Soupisy poddaných a služebníků panství Helfenburk/Netolice od r. 1664-1738, SOA Třeboň

11)  Berní rula 1654, Prácheňský kraj

12)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary v Bavorově, SOA Třeboň

13)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary v Bílsku, SOA Třeboň

14)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary v Dubu, SOA Třeboň

15)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary Vlachova Březí, SOA Třeboň

16)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary v Heřmani, SOA Třeboň

17)  matriky narozených, oddaných a zemřelých fary ve Skočicích, SOA Třeboň

18)  soupisy poddaných a sirotků panství Helfenburk (Netolice), SOA Třeboň

19)  soupisy poddaných a sirotků panství Protivín, SOA Třeboň

20)  archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, KVš kartony 62, 127

21)  archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, KVš-L listina inv. č. 481,482,483, KVš, karton 27,62,127

22)  archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, KVš-L listina inv. č. 481,482,483, KVš, karton 27,62,127

23)  archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, KVš kartony 62, 127

24)  Knihy svobodnické, Libri libertinorum, NA Praha

25)  historické listiny,  kolaborace archivů několika států Evropy, dostupné na http://www.monasterium.net

26)  mapy stabilního katastru z r. 1837, dostupné na http://archivnimapy.cuzk.cz/

 

 

Náhledy fotografií ze složky rod Štěpánek


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář