Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štěpánkové ve Vodňanech

Tento příspěvek se pokouší zmapovat zakupování některých členů rodu Štěpánků (Martina *1762, Martina *1802, Václava *1809 a Františka *1797) /původně z Tourova, později královských svobodníků z tzv. "Kdánského dvora" v obci Kloub/ na území tehdejšího královského města Vodňany, a to od samého počátku 19. století, jak je popisováno v práci Mgr. P. Stuchlé a J. Louženského: Paměti vodňanských domů díl II. (1654-1857).

/Dům č.p. 21 – 1.2.1664 koupil Melichar Tonion dům od Anny Štěpánkové, souseda města Volyně, s pozemky za 350 zl. – návaznost na rod Štěpánků z Tourova není prozatím prokázána./

Dům č.p. 38 (Kalinovo nám.) – tento dům nejpozději od r. 1797 patřil mezi právovarečné domy. Tento dům prodala dne 1.12.1802 Barbora Stožická Martinu Štěpánkovi (*1762, Pohorovice) a jeho ženě Anně (*1773) za 1.170 zl. ( z toho 50 zl. bylo převzatými penězi kaple sv. Jana Křtitele, 15 zl. bylo dluhem váznoucím na domě). Dne 2. 2.1823 prodal Martin Štěpánek se ženou Annou tento dům Antonínu a Ludmile Řídkým za 1.870 zl.)

Dům č.p. 40-41 (ul. Alešova) – tento dům prodal dne 1.5.1801 Vojtěch Karel Tischer Václavu Štěpánkovi (*1765, Pohorovice -1822, Kloub, královský svobodník na Kdánském dvoře v Kloubě) pro jeho bratra Martina Štěpánka (*1762, Pohorovice), který byl „mistrem kolářským u císařského dělostřelectva“, za 860 zl. (z toho 100 zl. převzatý odkaz na domě). Tento dům prodal Martin Štěpánek dne 5.3.1802 Josefu Němci a jeho ženě Antonii za 1.000 zl.. Velký dům byl r. 1851 rozdělen na dva domy menší (č.p. 40, 41).

Dům č.p. 115 (ul. Jiráskova) – dům byl až do roku 1730 součástí domu č.p. 117, který patřil mezi právovarečné. Dne 10.7.1830 koupil dům Martin (*1802, Kloub) a Anna (*1808) Štěpánkovi za 635 zl. od Františka Brože. Dne 25.3.1832 prodal tento dům Martin a Anna Štěpánkovi bratru Václavovi Štěpánkovi (*1809, Kloub) a jeho ženě Anně (*1807) za 900 zl., tito pak dům prodali dne 17.12.1833 Matěji Ratajovi a jeho ženě Marii za 400 zl.

Dům č.p. 158 (ul. Majerova) – patřil také mezi právovarečné domy. Roku 1797 patřil Židu Davidu Arensteinovi. Dne 6.3.1831 jej prodal Žid Abraham Arenstein Martinu Štěpánkovi (*1802, Kloub) a jeho ženě Anně (*1808). Dne 28.12.1849 postoupil Martin Štěpánek se svojí ženou Annou tento dům dceři Marii (*1829, Vodňany ? ) a jejich zeti Josefu Reindlovi (*1816), přičemž Martin a Anna Štěpánkovi zde žili i nadále.

Dům č.p. 50 (ul. Zeyerovy sady) – dům stál na předměstí a vznikl oddělením od domu č.p. 17 roku 1814. Dne 16.4.1849 koupil tento dům (chalupu) Václav Štěpánek (*1809, Kloub) od Václava Novotného za 260 zl. a dne 5.12.1849 ji Václav Štěpánek se svojí ženou Annou prodali Antonínu Filipovi (*1804) z Pohorovic za 310 zl.

Dům č.p. 83 (ul. Bavorovská) – dům/statek na předměstí, tzv. „Fajtlovský dvůr“. Roku 1654 zde stál výnosný zájezdní hostinec. Roku 1796 je hostinec zván „U Koníčka“, roku 1810 „Bílý koníček“. Dne 12.4.1841 došlo k rozdělení domu na č.p. 23a a 23b. Dne 12.6.1852 prodala Helena Nedbalová hostinec „U Koníčka“ Václavu Štěpánkovi (*1809, Kloub) a jeho ženě Anně (*1807) za 2.800 zl. Roku 1857 je Václav Štěpánek (*1809) uváděn jako „obilní handlíř a majitel hostince“. Tohoto roku žily v tomto domě, kromě rodičů Václava (*1809) a Anny (*1807), jejich děti: Václav (*1833, Vodňany č.p. 115), Kateřina (*1840, Vodňany č.p. 89), Anna (*1842, Vodňany č.p. 89), Matěj (*1848, Vodňany č.p. 89), Jakub (*1850, Vodňany č.p. 89), dále služebný: Jan Klíma (*1827, Kloub ? ) a nájemníci: František Štěpánek (*1831) se ženou Barborou (*1827) a synem Janem (*1856).

Dům č.p. 89 (ul. Bavorovská?)  - dne 28.3.1834 koupil Václav Štěpánek (*1809, Kloub) s manželkou Annou (*1807) část zahrady patřící k sousednímu dvoru č.p. 25 od Kašpara Wilda a postavil zde chalupu č.p. 157 za cenu 200 zl. a cenu dříví za zbouraného ovčína (34 zl. konv. měny). Chalupa byla pravděpodobně před rokem 1852 prodána (roku 1857 je uváděn jako majitel František Tlapa).

Dům č.p. 139 (ul. Barvířská) – dne 21.6.1825 koupil Martin Štěpánek (*1762, Pohorovice) s manželkou Annou (*1773) část zahrady domu č.p. 130 od Josefa a Anny Hofmannových za 100 zl. konv. měny a postavili si zde dům a současně měli platit ¼ ceny opravy společné studny. Dne 21.6.1825 ? městská rada připsala Martinu Štěpánkovi a jeho ženě Anně domek, který si nově postavili, se zahradou, v ceně 364 zl. 28 Kr. konv. měny. Roku 1831 je majitelem stále Martin Štěpánek (uváděn ve věku 73 let, tedy nar. 1758) (nar. dle matriky 1762) a jeho žena Anna (uváděna ve věku 56 let, nar. 1775 ) (*1773) a jejich děti: František (*1797), Antonín (*1811) a Václav (*1815).

Dům č.p. 177 (ul. Ve Strouze) – dům byl postaven kolem roku 1830/1833. Dne 11.3.1840 jej prodal František Štěpánek (pravděpodobně syn Martina Štěpánka (*1762), nar. roku 1797) s manželkou Marií, Antonínu Setunskému za 200 zl. konv. měny.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Vodňany


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář