Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvitance

Kvitance č. 1,2,3,5,6,8,9,4 zaznamenané v Knihách svobodnických, Kniha č. 67, fol. F9,10,11,12,13 (Národní archiv v Praze)

 

Den 25. Juny 1830

Press: 14. Juny 1830

N.E. 1065

 

Hochloebl: K.K. Landrechten !

 

      Gemas beigelegten Steuk ? Quittungen ist zu ersehen, dass ich náchstehenden und in beihern einerleibten Parthein ? ihre vorderungen ausbezalt habe, und zwar:

 

1.      Den Josef Beihart 80 f. oder   200 f. w.N.

2.      Den Josef Žischka                   140 f. w.N.

3.      Den Abraham Holub               350 f.w.N.

4.      Josef Resak oder Kapaun

 auch Schobor                         200 f. w.N.

5.      Franz Dunowsky 360 f. oder. 900 f.w.N.

6.      Martin Stepanek  160 f. oder  400 f.w.N.

7.      Franz Dunowsky  40 f. oder    100 f.w.N.

8.      Martin Stepanek  200 f. oder  500 f.w.N.

9.      Martin Stepanek  200 f. oder  500 f.w.N.

10.  Gregor Philipi      80 f.  oder   200 f.w.N.

 

     Daher bittet ganz gehorsamst, womit beigelegte quittungen zur beiherlichen einerleibung und wo gehorigen Auszeichnung bewiligt werden mochen.

 

     Kloub am 25. May 1830.

 

                                     Josef Stiepanek

 

     /Josef Štěpánek žádá, aby byly zapsány kvitance na výše uvedené dlužné částky, které k žádosti dokládá/

 

     An die hochliblichen K.K. Landrechten !

 

     Josef Stiepanek  k. freisass aus dem dorfe Kloub prachiner Kreis bittet ganz gehorsamst im einerleibung und Auszeichnung der beigelegten Quittungen. No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

     /Josef Štěpánek, královský svobodník ze vsi Kloub, prácheňský kraj, žádá o zapsání přiložených kvitancí č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10./

 

 

 

No: 1

 

     Dnes níže jenž se stalo v Kloubě dne 7. června 1825 roce, že Josef Štěpánek byl dlužen jistých peněz 80 zlatých v stříbře, to jest Josefovi Beihartovi, dnešního dne jsem těch jmenovaných peněz na jeden zlatej zaplatil, to jest 80 zlatých v stříbře v hotovosti jsem obdržel.  Pročež já ho kvitýruju a kvitanci jemu dávám, téhož stvrzení jménem svým vlastním jsem podepsal, nýbrž i taky dvouch svědků k neškodnému podpisu schválně jsem si dožádal, také jsem spokojen.

 

     Jenž se stalo v Kloubě dne 7. Června 1825.

 

Podpisy:                                                                  Josef Beihart, kvitující

                                                                                Adam Šídlo, konšel z Kloubu téhož svědek

                                                                                Josef Mašek, svědek

 

No: 2

Quittung

     Částku 140 zl. w. M. pravím: jedno sto a čtyřicet zlatých w. M. (vídeňské mince), které jsem na Josefovi Štěpánkovi svobodníkovi z Klouba jakožto dluh, který mi dle Knihy cont: ut. Lib: Test: et adit: No sub lit: (knihy kontraktů a svobodných kšaftů) od mého pohledávání měl kvitýruju, já na něm ani na žádném nic k pohledávání nemám. Kdežto svou vlastní rukou u přítomnosti dvouch pánů svědků dokazuju.

     Jenž se stalo dne 16. Července 1825.

Podpisy:                                                    Josef Žischka

                                                                  Josef Stiepanek

                                                                  Václav Klima, svědek

                                                                  Franz Ržiha als Zeuge (jako svědek)

 

No: 3

Quittung

     Přes 350 zl. pravím: tři sta padesáte zlatých vídeňského čísla, který jsme my níže podepsaný Abrahám a Kateřina Hollubowský manželé, v srovnalosti protokolu No: 26. Ledna 1826 sub. N. Č. 187 od Václava a Kateřiny Stiepankowských, svobodnických manželů ze vsi Klaubu, jakožto nazpátek placení na ně vypadající částky jim za pacht flusárny ut. Lib: lib: 44 de ao: 1807 lit: B. 28. P.v. na Stiepankowských a Klimowských manželých k pohledávání a složeného kapitálu, jak dle toho řečeného protokolu za dostičinění náhrady, jsme ještě dnešního dne k našim rukám přepočítané obdrželi.

     K větší podstatě téhož, naše a dvouch k tomu dožádaných svědků vlastnoruční podpisy, kdežto my spokojení jsme, by se přítomná quittancí v pádu potřebným na útraty Václava a Kateřiny Stiepankowských manželů tu, kde patří, vtěliti a vyznamenati mohla.

     Jenž se stalo v Protivíně dne 4. listopadu 1826.

 

Podpisy:                                                                     Abraham Holub

                                                                                   Kateřina Holub

                                                                                   Martin Bicžan, dožádaný svědek

                                                                                   Jan Batysta ? konšel, dožádaný svědek

                                                                                   Franz Pischta, dožádaný svědek   

    

No: 5

Quittance

     Přes 360 zl. pravím: tři sta šedesáte zlatých v stříbrný minci, který jsem já níže podepsaný od Josefa Stiepanka svobodnýho sedláka ze vsi Pohorowitz jakožto věno na ženu Marii Annu rozený Stiepankový obdržel s tím doložením tímto právořádně kvitýruju, že já za tím samým nic více než jenom 40 zl. v stříbře, které on mě dle mojich svatebních smluv za půl roku léta povinován dáti jest, k pohledávání nemám. Na důkaz toho můj a dvouch k tomu dožádaných svědků vlastnoruční podpisy, a jsem spokojen, by  se tato kvitancí tu, kde patří, vtěliti a vyznamenati mohla.

     Jenž se stalo v Protivíně dne 3. října 1827

 

Podpisy:                                                          Dunowský Franz, přijmul

                                                                        Jan Suda, rychtář a svědek

                                                                         Wenzl Brabec, svědek a rychtář z Kestřan

                                                                         Maria Stepankowa

                                                                         Franz Pischta, dožádaný svědek

 

No: 6

     Dnes níže psaného dne a roku 1828 jenž se stalo v Kloubě porovnání mezi Josefem Stěpankem a Martinem Stěpankem bratrem, že Josef Stěpanek položil hotových peněz 160 zlatých pravím: jedno sto šedesát zlatých v stříbře to jest jeho podílu obdržel doložení s tímto právořádně kvitýruju a svou rukou podpisuju k tomu, ale ještě mám za mým bratrem Josefem Stěpankem ve vsi Klaubě mého podílu pohledávání 280 zl. pravím: dvě stě osmdesáte zlatých v stříbře, já žádám Martin Stěpanek, aby to tak zůstalo, jak to starší mezi námi narovnání udělal a dvojích k tomu dožádaných svědků podpisů.

Podpisy:                                        Martin Stěpánek, kvitující v Kloubě dne 2. března 1828 roce

                                                      Adam Šídlo, konšel z Klauba, svědek

                                                      Josef Rezek, svědek

                                                      Josef Štěpánek, věřitel

 

No: 8

     Dle níže psaného roku dne 15. listopadu, jenž se stalo v Klaubě porovnání, že Josef Štěpánek položil 80 zl. v stříbře pravím: osmdesát zlatých to jest svému bratru Martinovi Štěpánkovi, to jest jeho podílu, na to mám ještě za mým bratrem mého podílu pohledávání 200 zl. v stříbře, pravím: dvě stě zlatých v stříbře doložení právořádně kvitýruju a svou rukou se podepisuju.

     Jenž se stalo v Klaubě dne 15. listopadu v roce 1828.

 

Podpisy:                                                               Martin Štěpánek, kvitující

                                                                             Franz Dunowský, dožádaný svědek

                                                                             Adam Šídlo, konšel, svědek

                                                                             Josef Štěpánek, věřitel

 

No: 9

Quittung

     Uber 200 zl. sage: zwei hundert Gulden Conv. Minz drei zwanziger auf ein Gulden geruhnet, welche ich Endesgefertigten aus Klauber Contraktenbuch No: 27, fol: 4 bei meinen Bruder  als Erbentheil nach unsseren Eltern, versuchert gehabt, gegenwartig ober von  meinen besagten Bruder als Grundbesitzer Josef Stěpanek baar, und richtig erhalten zu haben, womit in besten Darm ? Reichtens quittire, dargestals, dass ich an derselben werden kapital noch an Interesen etwas mehr zu fordere habe. Urkund dessen sicht nur eigenhandig unterschrieben, von dere auch zwei ht: genugen zur Mitfertigung alles erbeten, und bin ich auch zufrieden, womit gegenwartige Quittung zur loschung ? des betrags beiherluf ? enter leibt, und da neo? Gehorig ausgezeichnet werden mochte.

     So geschrieben Wodnian den 22. Marz 1829

Podpisy:                                                             Martin Stěpanek, kvitýrující

                                                                           Martin Kohaut, Zeuge

                                                                           Mathias Kolarž, Zeuge

 

No: 4.

Quittance

    Moci kterej já níže podepsaný věřitel Johann Dihally c.k. Lieutenant dosvědčuju, že jsem od Josefa Štěpánka svobodníka z N. Con.: 4 ve vsi Klaub 80 zl. pravím: osmdesáte zlatých stříbrné mince v dvacetníkách k tomu celý řádně vypočítané obdržel, by ta samá částka 80 zl. neb dvě sta zlatých vídeňskýho čísla od dluhů Josefa Rezeka neb Kapauna, který dle obligace neb dlužného upsání posléz jmenovaného No: 31. Března 1820 lib: oblig: fol: 167 p.v. při protivínském právu vtěleného, a v gruntovní knize vsi Kloubské fol. 44 p.v. na živnosti N.č. 1 vyznamenaného na tom samým statku vězel, odražen a z knih gruntovních vymazán byl. Pročež já Jan Dihally jeho Josefa Štěpánka jakožto platícího, a spolu Josefa Rezeka neb Kapouna jakožto dlužníka z této obdržené částky s tím doložením kvituju, by tato kvitance i k vymazání částky 200 zl. w.M. od dlužného kapitálu 400 zl. w.M. do knihy vtělena, on však Josef Rezek povinován pozůstal, mně zpáteční úrok od 18. Dubna 1824 až do dnešního dne zapraviti, což vše bez mého nákladu na útratu dlužníkův se státi má.

     Poněvadž ale s tímto dluhem 80 zl. v stříbře také onen dluh osmdesát zlatých stříbra zapravený jest, jenž nad svobodným dvorem Josefa Štěpánka N. Con. 4 ve vsi Klaub v knihách svobodníkův vězí i k ruce Josefa Rezeka neb Kapouna neb Šobora vtělený jest, tehdy svoluju i spolupodepsaný Josef Rezek by tento dluh 80 zl. z knihy svobodníkův od N. Con. 4 vsi Klaubský vymazán byl. Poněvadž z nadetknutých 160 zl. neb 400 zl. vídeňského čísla kapitálu Josef Rezek toliko polovičku pro sebe druhou polovičku jmenovaného Pl.: věřitele vypučil, a oba tehdy tento kapitál 400 zl. skrz ten čas užívali.

    K stvrzení téhož se všecky strany vlastnoručně podepsaly.

V Písku dne 6. června 1826

                                             Johann Dihally, Lieutenant

                                  to jest Josef Rezek neb Kapaun neb Schobor

                                  na žádost podepsal Mathias Ratschemayer von Raschenfels, spolusvědek

://:

Quittance

     Přes 40 zl. pravím: čtyřicet zlatých v stříbrný minci, který jsem já níže podepsaný od Josefa Štěpánka, držitele svobodnýho dvora N.č. 4 ve vsi Klaub v srovnalosti s mojí nastávající ženou Marií Annou Štěpánkovou uzavřených svatebních smluv jakožto ještě nazpáteční věno jsem jistě k mejm rukám řádně spočtené obdržel, s tím dalším doložením pravořádně kvitýruju, já ani moje nastávající žena ani na živnosti Josefa Štěpánka ani za jeho osobou pod jakýmkoliv jménem nic více k pohledávání nemám.

     Na důkaz toho nejenom můj vlastnoruční podpis, které taky moje nastávající manželka podepsala a my oba dva svědky k spolupodpisu jsme požádali, nýbrž taky spokojeni jsme, by se tato kvitance tu, kde patří, vtěliti a vyznamenati mohla.

     Jenž se stalo v Protivíně dne 1.4.1828.

     Přes tu výše nadjmenovanou sumu i také krávu, která dle knihy kontraktů psaná, kvitýruju.

Podpisy:                    To jest Maria Štěpánková k podpisu dožádala Franze Dunowského,  spolusvědka

 

                                  Johann Suda, rychtář drahonický a svědek

        

                                  Franz Dunowský, kvitující dne 2. dubna