Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postřelmov, dům č.p.16 rodu Klimků (ul. prof.Jursy)

Pojednání o usedlosti č.p.16 v Postřelmově, která byla již od 17. století v majetku rodu Klimků.

 

Dochovaný areál rozlehlé zemědělské usedlosti s kvalitně pojednanou štukovou fasádou, který je nesmírně významnou architektonickou a urbanistickou složkou současného centra obce. V objektu je dochovaná dispozice a řada autentických konstrukcí.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Dochovaný areál rozlehlé zemědělské usedlosti s kvalitně pojednanou štukovou fasádou, který je nesmírně významnou architektonickou a urbanistickou složkou současného centra obce. V objektu je dochovaná dispozice a řada autentických konstrukcí. Památkově je usedlost chráněna od 3.5.1958.

STAV ZACHOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY

V průměrném stavu. Do objektu nezatéká, ve chlévech jsou z části propadlé klenby. Je třeba zachovat zejména štukovou fasádu, pískovcová ostění, hlavní vstupní dveře, hlavní dispoziční řešení, veškeré klenební konstrukce.

POPIS

Rozsáhlá venkovská usedlost tvořená jihozápadním patrovým obytným stavením, kolmo navazujícím jihovýchodním chlévním křídlem a samostatně stojící stodolou na severovýchodní hranici parcely. Hlavními prvky fasády obytné budovy jsou v horizontálním směru kordonová římsa a korunní římsa, ve svislém směru meziokenní lizény se dvěma svislými pásky postavené na kordonové římse. Jihozápadní průčelí je členěné sedmi okenními osami s horizontálně orientovanými okny dělenými na šest tabulek. Přízemí je opatřeno podřezávanou pásovou rustikou, která je nad okny zalomená a plocha je doplněná o iluzivní spáry klenáků. Vstup leží ve čtvrté ose. Do pískovcového ostění jsou vsazené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým stlačeným, termálně děleným nadsvětlíkem, odděleným římsou s vejcovcem a zubořezem. Dolní polovinu křídla zaujímá okopová deska a čtvercová kazeta s kosočtvercem a kruhovou slunečnicí, v horní polovinu vyplňuje obdélná kazeta s oválným zrcadlem a oválnou slunečnicí.klapačka je jednoduchá, s konicky se rozšiřující hlavicí, opatřenou motivem volut. Pilíře ostění mají kubickou patku a kubickou hlavici, doplněnou o římsu. Na dříku je vpadlina s profilovanou hranou. Na levé hlavici je domovní číslo „Nro“ a „16“. Archivolta je jednou ustoupená, složená ze čtyř kusů a klenáku s rokajovou kartuší obsahující datování „Niklaus/Klimek/1837“. Obdélná okna v patře jsou vsazená do úzkých arkád se stlačenými oblouky, umístěných v plochách vymezených lisénami. Arkáda přerušuje římsu, která v úrovni okenního nadpraží probíhá plochou mezi lisénami. V suprafenestře je široká palmeta, v poprsni na kosočtvercovém poli kosočtvercová rozeta. Korunní římsa je dvoustupňová. Dolní stupeň, který kopíruje lizény, je profilovaný podbrádkou a podvalem, předsazený horní stupeň zjemňuje podval. Korunní římsa na jihovýchodním průčelí, které je řešené stejně jako jihozápadní průčelí, odděluje patrový lichoběžníkový štít. Štít je obtažený profilovaným okřídlím se zubořezem. Je členěný třemi okenními osami, v dolním patře je v první a třetí obdélné okno, v prostřední mělká nika s konkávně prohnutým parapetem ukončená asyrským obloukem. Nika je obtažená paspartou s páskem. Okna jsou rámovaná ústupkovou šambránou s lichoběžníkovým klenákem, ve kterém je větvička s nahoru orientovanými výhonky. Mezi okny a nikou jsou dvě okřídlené hlavičky andílků. Pod nikou je Monogram IHS s šesticípými hvězdicemi po stranách. Po vnějších stranách oken jsou pilastry se stylizovaným tordováním. Dvakrát odstupňovaná oblounová patka spočívá na kvadratickém soklu. Kubická hlavice zdobená diagonálním křížem. Pilastry nesou úzkou stlačenou archivoltu nad otvory a nikou. Na archivoltě visí střapce. V dolních koutech jsou květináče s rostlinou, nad pilastry slunečnice s esovitě prohnutými lístky. V horním štítovém patře je ve druhé ose obdélné okno překryté dřevěnou žaluzií. Vedle oken jsou kruhy s diagonálním křížem, z nichž visí střapce a které pokračují esovitě prohnutými rohy, spojenými nad oknem kruhem se zubořezem. Zbylá průčelí jsou opatřená tvrdou cementovou omítkou s trojdílnými okny z 1. poloviny 20. století. Krytinu tvoří vlnitý eternit.