Jdi na obsah Jdi na menu
 


město a pevnost Josefov-Josephstadt

     Pevnost Josefov -Josephstadt, byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patřilo tehdy k vojenské strategii každé evropské armády. Projekt pevnosti zpracoval francouzský inženýr v habsburských službách generál Duhamel de Querlonde, který stavbu zpočátku také řídil. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství. V případě obležení ji mělo bránit až 12 000 vojáků. Pevnost byla od počátku stavěna jako město, proto je též významným urbanistickým celkem s pravoúhlou uliční sítí a domovní zástavbou. Hlavní vojenské budovy nesou rysy empirového slohu. Dominantou Josefova je posádkový kostel a jeho zdaleka viditelná věž.

     V období napoleonských válek se Josefov několikrát připravoval na obléhání. Vojenskou slávu v boji však nezískal ani za války prusko-rakouské v roce 1866. Pruské vojsko se při svém tažení obléháním pevnosti nezdržovalo a v bezpečné vzdálenosti ji obešlo. Vojenská strategie se již výrazně změnila. Roku 1888 přišel Josefov o pevnostní statut. Vojenská posádka tu však zůstala a garnisona nedílně patřila k městu dalších sto let. 

     Za 1. světové války byl v Josefově zřízen velký zajatecký tábor, kterým prošlo několik desítek tisíc Rusů, ale i Ukrajinců, Srbů, Italů aj. Během fašistické okupace byla v Josefově umístěna německá posádka a v letech 1968 - 1991 zde měla posádku sovětská armáda. Nynější pokračovatelkou vojenské tradice Josefova je nevelká posádka Armády ČR


    Obrana a opevnění josefovské pevnosti spočívala v mohutných bastionových hradbách, palebné síle pevnostního dělostřelectva, inundačních (zátopových) kotlinách a především rozsáhlém podzemním obranném systému. Vnitřní zástavba pevnostního města a jeho obranná zařízení jsou zachovány v poměrně velkém rozsahu. Každým rokem se opravuje některý památkově chráněný objekt. Pozoruhodným místem pro návštěvníky města je vojenský hřbitov.

     Josefov se stal v roce 1948 součástí města Jaroměře. V roce 1971 byl prohlášen městskou památkovou rezervací. Svým charakterem je plně srovnatelný s Terezínem, ale i dalšími evropskými pevnostními městy jako jsou Komárno (Slovensko), Zamość (Polsko), Palmanova, Peschiera (Itálie), Neuf-Brisach, Verdun (Francie), Konigstein (Německo) atd.

      Podzemní obranný systém byl původně nejmocnější zbraní v rukou obránců Josefova. Umožňoval především „zaminovat“ přístup k pevnosti a odpálenými náložemi ničit postavení obléhatelů. Rozsáhlý labyrint různých druhů chodeb dosahoval celkové délky asi 45 km. Chodby byly zřízeny během stavby pevnosti a jsou dokladem technické vyspělosti tehdejších vojenských inženýrů a hlavně minérů, kteří byli ceněnými odborníky.

     Hradby josefovské pevnosti byly postaveny podle francouzských fortifikačních doktrín 18. století. Mohutnost hradeb byla ve své době zárukou odolnosti proti účinkům dělostřelecké palby nepřítele. Po zrušení pevnosti v r. 1888 se však staly lákavým zdrojem stavebního materiálu. Město se navíc chtělo zbavit hradebního sevření, a tak likvidačnímu úsilí padly za oběť nejen všechny čtyři pevnostní brány, ale i další hradební objekty. Přesto však zůstal zachován hlavní hradební val a v místech vnějšího opevnění vyrostly půvabné promenády.

 

      Krátce po zrušení pevnosti v r. 1888 se začaly bořit některé hradební objekty. Cihly výborné kvality patřily k žádanému stavebnímu materiálu. Zkáze podlehly i mosty, které stávaly před pevnostními branami. Podle všech předpokladů měl být zničen i most před Královéhradeckou bránou. Místo, kde stával, bylo zasypáno hlínou. Zvídavost a snad i sázka vedla čtyři členy Klubu přátel Josefova k nápadu zjistit, co vlastně z mostu zbylo. K překvapení všech Josefováků  narazili hned po několika sondách na dobře zachovalý most, který přežil pod příkrovem zeminy. Vykopání mostu a jeho následná obnova pro užívání  pak doslova hýbaly po dva roky celým Josefovem. K obnovení  mostu spojili síly mnozí dobrovolníci, pomohli sponzoři a Technické služby města. Most, který je součástí areálu podzemních chodeb, byl slavnostně předán veřejnosti v r. 1999.

     Vstupní areál podzemních chodeb získal dnešní podobu v průběhu uplynulých dvaceti letech, většina oprav byla provedena dobrovolníky. Ti ještě dříve opravovali vlastní podzemní chodby. Procházka po pěšinách na vnější straně hradebního příkopu umožní návštěvníkům pevnosti vytvořit si představu o uspořádání josefovských hradeb.

   Převzato z oficiálních stránek pevnosti Josefov. Dostupné na:

    http://pevnostjosefov.wz.cz/index.htm

   

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Josefov

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář