Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ignác Merta

Ignác Merta, narozen dne 2. listopadu roku 1841 v Pešti, byl dne 1. září r. 1861 jako podporučík k 58. pěšímu pluku arcivédodou Štěpánem zařazen, byv odchovancem ženijní akademie. Jeho jmenování: 1. května r. 1866 poručík 1. třídy, 4. července r. 1866 nadporučík, 1. května r. 1875 hejtman 2. třídy, 1. listopadu r. 1876 hejtman 1. třídy, 1. května r. 1886 podplukovník, 1. května r. 1889 plukovník, 6. září r. 1890 zemřel v Přemyšlu smrtí nepřirozenou. Jako hejtman 1. třídy oženil se dne 22.11. roku 1879 se slečnou Vileminou Mulley (nar. 3.6. r. 1886 v Arco – Tyroslku a  8.6.1886 ve Weitensteinu, okr. Cilli ve Štyrsku byla pochovaná). Toto manželství bylo bezdětné. Jeho stavovská činnost: Roku 1862 a 1863 vyučoval na kadetní škole, v době válečné roku 1866 byl velitelem setniny, roku 1867 byl pověřen jako praktický cvičitel velením brigády ženijního oddílu v době letní, v posledních třech měsících 1867 až červen r. 1868 byl učitelem kadetní školy, dále pak až do května r. 1869 velitelem setniny, pak až do konce října 1872 učitelem na kadetní škole ve Lvově, dále až do konce roku 1874 frekventantem c.k. válečné školy, pak jako důstojník generálního štábu při 2/XXIV. pěší brigády. Od 1. až 15. července 1875 podnikl cvičební cestu s generálním štábem v krajině Liberec – Jičín, od 1. července 1876 jako důstojník generálního štábu byl přidělen k 58. pěší brigádě v Terezíně, pak až do konce dubna 1878 u štábu XII. pěší divize v Krakově, pak až do konce dubna 1879 jako zeměpisec u 5. vojenského zeměpisného oddělení v Cilli, pak až do konce dubna 1880 u zeměpisného oddílu v severo – západním Chorvatsku, dále pak jako náměstek ředitele VII. a VIII. Vojenského zeměpisného oddělení v Uhrách, 1. května 1883 až 28. října 1885 šéfem generálního štábu 10. pěší divize, pak přeložen k pěšímu pluku čís. 15 jako velitel 3 batailonu a správcem komory ve Lvově, 21. dubna 1889 přeložen k c.k. zeměbraně a přidělen jako velitel c.k. haličského zeměbranného pluku k 59. zeměbrannému batailonu v Przemyslu.